הרב יצחק אריאלי ושכחתו בחוג הראי"ה ומרכז הרב

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת אסיף כרך ד', תשע"ז, עמ' 463-493.

זהו המאמר השביעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

 

מודעות פרסומת

בירורים בתולדות חכמי אשכנז ובעלי התוספות

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בשנתון ירושתנו, כרך ט, עמ' רצ"ט-שי"ז.

זהו המאמר הרביעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

ביקורת ספר: כצור חלמיש

 

המאמר פורסם ברבעון ציון שנה פ, גיליון ד, תשע"ה, עמ' 595-600.

 

 

 

שכתובי היסטוריה במשפחות תלמידי הראי"ה קוק זצ"ל

המאמר פורסם בכתב העת אסיף כרך ג', תשע"ו, תנ"ך ומחשבה, עמ' 1138-1156.
עבור מי שהמאמר אינו נפתח אצלו, ניתן להוריד אותו באתר 'אסיף'.