תשובה ישנה-חדשה לרשב”א בעניין אם חוששים לעד אחד בקידושין

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 43-45.

זהו המאמר השישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

 

מודעות פרסומת

תשובה לתלמיד בעניין איסורי תולעים

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 38-42.

זהו המאמר החמישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

 

'אש תמיד'

ימיו בטלו ואורו אינו בטל (על משקל דברי הקב"ה למשה רבינו)

הופיע עתה ספרו של הרב איתם הי"ד, אש תמיד – חידושים וביאורי דינים על שלחן ערוך ומשנה ברורה, הלכות שבת. השם "אש תמיד" נבחר ע"י הרב איתם, לפי ראשי תיבות של שמו, הרב איתם שמעון. הרב איתם תאר ספר זה – "חלקי מכל עמלי". ההסכמות לספר נמסרו למחבר ע"י הרב אביגדר נבנצאל, הרב אשר וייס, הרב דב ליאור, הרב זלמן נחמיה גולדברג, והרב שריה דבליצקי שליט"א. ימים ספורים לפני הרצח, זכה המחבר לראות את גיליונות הספר. לאחר הירצחו נוספו תוכן עניינים, קינת אב ותולדות המחבר.

הספר בהוצאת מוסד הרב קוק,  ויימכר ביריד של מוסד הרב קוק במחיר הנחה.

מצורפים בזה: הקדמת המחברדוגמא מתוך הספר, ותוכן עניינים מורחב

שער פנימי אש תמיד

בירורים בדין "לא תחנם"

הרב איתם שמעון הנקין הי"ד נרצח יחד עם אשתו נעמה הי"ד ע"י בני עוולה בי"ט תשרי תשע"ו, חול המועד סוכות, בדרכם ממפגש חברים באלון מורה לביתם בנריה. בחסדי ה' ניצלו ארבעת ילדיהם הצעירים. הרב איתם היה בן 31 במותו. בחייו הקצרים פירסם 2 ספרים ("לכם יהיה לאכלה" – בירור להלכה על סוגיית חרקים במזון, ו"להכות שורש" על הראי"ה קוק והקק"ל) וכן עשרות מאמרים בהלכה ובתולדות הרבנות. בנוסף השאיר מאמרים אשר טרם ראו אור, ואלה ממשיכים להתפרסם בכתבי עת וימשיכו להופיע בבלוג זה. ספרו "אש תמיד – חידושים וביאורי דינים בהלכות שבת על סדר שלחן ערוך ומשנה ברורה" יראה אור בע"ה השנה, וכן עומד לצאת לאור ספר על בעל ערוך השלחן. בעתיד תצא לאור גם אסופת מאמרים.

את ספרי הרב איתם הנקין ניתן לרכוש ממדרשת "נשמת" בירושלים (misrad@nishmat.net, 02-6404340) או מהוריו (henkin@012.net.il).

תנצב"ה.

מאמר חדש זה פורסם ברבעון המעין שנה נ"ו חוברת ב', טבת תשע"ו, עמ' 5-16.