שכתובי היסטוריה במשפחות תלמידי הראי"ה קוק זצ"ל (אנגלית)

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת Hakirah גיליון 24, תשע"ח, עמ' 15-36.

זהו המאמר העשירי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

מודעות פרסומת

פרשת פולמוס המוסר וישיבת המוסר בנובהרדוק

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת ישורון גיליון לח, תשע"ח, עמ' תתק"א-תתקנ"א.

זהו המאמר התשיעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

פרקים בתולדות חייו של מרן החזון איש זצ"ל – עובדות על דיוקן

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת המעין גיליון 223, תשע"ח, עמ' 90-101.

זהו המאמר השמיני שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

הרב יצחק אריאלי ושכחתו בחוג הראי"ה ומרכז הרב

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת אסיף כרך ד', תשע"ז, עמ' 463-493.

זהו המאמר השביעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.