הרב יצחק אריאלי ושכחתו בחוג הראי"ה ומרכז הרב

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת אסיף כרך ד', תשע"ז, עמ' 463-493.

זהו המאמר השביעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

 

מודעות פרסומת

תשובה ישנה-חדשה לרשב”א בעניין אם חוששים לעד אחד בקידושין

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 43-45.

זהו המאמר השישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

 

תשובה לתלמיד בעניין איסורי תולעים

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 38-42.

זהו המאמר החמישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

 

בירורים בתולדות חכמי אשכנז ובעלי התוספות

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בשנתון ירושתנו, כרך ט, עמ' רצ"ט-שי"ז.

זהו המאמר הרביעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.