הפעלת מכשירי חשמל באמצעות חיישנים אלקטרוניים בשבת

מאמר תגובה בנושא השימוש בשבת במכשירי חשמל המופעלים באמצעות חיישנים אלקטרוניים (דוגמת דלת חשמלית), המתפלמס עם תלמידיו של הג"ר נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א ההולכים בעקבות רבם וטוענים שאין איסור בדבר, ומבאר את טעם הדעה המקובלת ומוסכמת זה מכבר (עוד מלפני שני דורות במהדורה הראשונה של 'שמירת שבת כהלכתה') כי כאשר האדם מתכוון לכך אין הבדל בין הפעלה באמצעות חיישן לבין הפעלה בידיים – שכך היא דרך הפעלתו הרגילה והמתוכננת של מכשיר חשמלי זה.

 
המאמר פורסם בכתב העת אמונת עתיך גליון 105, תשרי תשע"ה, עמ' 81-85.

 

 
 

בסמוך לתגובה זו פורסמה שם (ב'אמונת עתיך') תשובתם של הרבנים פיקסלר ורייף, אותה ניתן לקרוא כאן. נראה כי תשובתם אינה מוסיפה הרבה מעבר למה שכבר כתבו במאמרם המקורי, אך דברים שבכל זאת יש להשיב עליה ניתן לקרוא להלן:

 

 

מודעות פרסומת