תשובה ישנה-חדשה לרשב”א בעניין אם חוששים לעד אחד בקידושין

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 43-45.

זהו המאמר השישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

 

מודעות פרסומת

תשובה לתלמיד בעניין איסורי תולעים

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 38-42.

זהו המאמר החמישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיונותיו של בננו.

 

 

בירורים בדין "לא תחנם"

הרב איתם שמעון הנקין הי"ד נרצח יחד עם אשתו נעמה הי"ד ע"י בני עוולה בי"ט תשרי תשע"ו, חול המועד סוכות, בדרכם ממפגש חברים באלון מורה לביתם בנריה. בחסדי ה' ניצלו ארבעת ילדיהם הצעירים. הרב איתם היה בן 31 במותו. בחייו הקצרים פירסם 2 ספרים ("לכם יהיה לאכלה" – בירור להלכה על סוגיית חרקים במזון, ו"להכות שורש" על הראי"ה קוק והקק"ל) וכן עשרות מאמרים בהלכה ובתולדות הרבנות. בנוסף השאיר מאמרים אשר טרם ראו אור, ואלה ממשיכים להתפרסם בכתבי עת וימשיכו להופיע בבלוג זה. ספרו "אש תמיד – חידושים וביאורי דינים בהלכות שבת על סדר שלחן ערוך ומשנה ברורה" יראה אור בע"ה השנה, וכן עומד לצאת לאור ספר על בעל ערוך השלחן. בעתיד תצא לאור גם אסופת מאמרים.

את ספרי הרב איתם הנקין ניתן לרכוש ממדרשת "נשמת" בירושלים (misrad@nishmat.net, 02-6404340) או מהוריו (henkin@012.net.il).

תנצב"ה.

מאמר חדש זה פורסם ברבעון המעין שנה נ"ו חוברת ב', טבת תשע"ו, עמ' 5-16.

פרטים נוספים בפולמוסי השמיטה

כהמשך לכמה מאמרים שפורסמו סביב שנת השמיטה הקודמת ועסקו בהיבטים שונים ופחות-מוכרים של פולמוסי השמיטה הראשונים (בעיקר תרמ"ט-תר"ע), בא המאמר הנוכחי, המשלים את הדיון בכמה עניינים שנידונו במאמרים הקודמים ומתייחס גם לנושאים נוספים.

בין השאר נידונה בו עמדתו של רבי יצחק אלחנן ספקטור והזיקה בינה לבין תשובת בעל 'שמן המור'; מודגש בה כי העובדה שהחצי השני של קונטרס השמיטה לנצי"ב שייכת באמת למחבר אחר, פירושה לא רק כי 'פיתרון ההפקר' המיוחס תדיר לנצי"ב לא עלה כלל על דעתו, אלא שלאמיתו של דבר עמדתו בשאלת 'לא תחנם' הריהי כמעט הפוכה מהמקובל; ועוד.

 
המאמר פורסם ברבעון המעין שנה נ"ה חוברת ד', תמוז תשע"ה, עמ' 28-39.