סדר כתיבת והדפסת ספרי ערוך השלחן

מאמר הסוקר בפרוטרוט את סדר כתיבת והדפסת חלקי החיבור הגדול 'ערוך השלחן' לרבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין (תקפ"ט-תרס"ח). המאמר מתחקה אחר התקופה בה נכתב כל אחד מחלקי הספר, עומד על מתכונת החיבור ודרך כתיבתו (ומכריע גם בשאלה העולה מדי פעם, האם שמו המקורי של הספר היה 'ערוֹך השולחן' כפי הפסוק בישעיהו), מתאר בהרחבה את הפגעים הרבים שנגרמו לו כתוצאה ממכבש הצנזורה הרוסית, ומפרט את סדר ההדפסה המדוייק של חלקי החיבור השונים – ממהדורתם הראשונה ועד השואה (כולל מהדורות שאינן מופיעות ב'מפעל הביבליוגרפיה').

 
המאמר פורסם בקובץ תורני הנערך בארה"ב (שעבר לאחרונה 'מתיחת פנים' והרחבה משמעותית בכמותו ואיכותו), בשם חצי גבורים – פליטת סופרים גליון ז', אלול תשע"ד, עמ' תקט"ו-תקל"ו.

 

 

מודעות פרסומת