קריאת דברי דפוס בימינו לאור דין שטרי הדיוטות

מאמר זה עוסק בשאלת ההיתר לקרוא דברי דפוס מכל סוג, הנפוצים בימינו, לאור איסור שטרי הדיוטות המבואר בגמרא ובראשונים. המאמר מראה כי ישנו בסיס מוצק למנהג העולם, הסומך לקולא ונוהג לקרוא בשבת כמעט כל סוג של דברי דפוס, במידה שאינם קשורים ישירות במשא ומתן ושטרי חוב ומשכונות וכדומה.

פורסם בקובץ מלילות כרך ג', תש"ע, עמ' 47-61.

 

מודעות פרסומת