ביקורת: ערוך השולחן מהדורת פרידמן

מאמר ביקורת על המהדורה החדשה של ספר 'ערוך השלחן' לרבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין – מהדורת פרידמן של מכון "עוז והדר". בביקורת זו אני מוצא טעם לפגם בכך שעורכי המהדורה בחרו להדפיס על גליון 'ערוך השלחן' את פסקי בן דורו ובר-פלוגתתו, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל 'משנה ברורה'. כמו כן, מתברר כאן טיבו של מאמר התולדות הפותח את הכרך הראשון של המהדורה, שחלקים גדולים ממנו שאובים ככתבם וכלשונם מכתביהם של שניים ממקורביו של בעל 'ערוך השלחן' – ר' יהודה ליב מיימון ור' מאיר בר אילן – אך היות שהללו היו ציונים, ממנהיגי "המזרחי", בחרו עורכי המהדורה – המזוהים עם פלגים הקרובים לחסידות סאטמר – להשמיט כליל את שמותיהם ואף לסלף את אופן הצגתם.

המאמר פורסם בביטאון עלוני ממרא גליון 120, תשס"ז, עמ' 119-124.

 

מודעות פרסומת

שאלת חשיבותו של מי שאינו מצווה ועושה

מאמר זה עוסק בשאלת חשיבותו של אדם המקיים מצוָה אף על פי שאינו מצוּוה בה; הקשר הדיון הוא סוגיית נשים ותלמוד תורה, ולפיכך הדוגמאות המובאות במאמר נוגעות אף הן לדינים שונים מהם נשים פטורות, ולמידת החשיבות של קיומם על ידיהן.

המאמר פורסם בביטאון עלוני ממרא גליון 120, תשס"ז, עמ' 38-48.