ביקורת ספר: כצור חלמיש

 

המאמר פורסם ברבעון ציון שנה פ, גיליון ד, תשע"ה, עמ' 595-600.

 

 

 

מודעות פרסומת

פרטים נוספים בפולמוסי השמיטה

כהמשך לכמה מאמרים שפורסמו סביב שנת השמיטה הקודמת ועסקו בהיבטים שונים ופחות-מוכרים של פולמוסי השמיטה הראשונים (בעיקר תרמ"ט-תר"ע), בא המאמר הנוכחי, המשלים את הדיון בכמה עניינים שנידונו במאמרים הקודמים ומתייחס גם לנושאים נוספים.

בין השאר נידונה בו עמדתו של רבי יצחק אלחנן ספקטור והזיקה בינה לבין תשובת בעל 'שמן המור'; מודגש בה כי העובדה שהחצי השני של קונטרס השמיטה לנצי"ב שייכת באמת למחבר אחר, פירושה לא רק כי 'פיתרון ההפקר' המיוחס תדיר לנצי"ב לא עלה כלל על דעתו, אלא שלאמיתו של דבר עמדתו בשאלת 'לא תחנם' הריהי כמעט הפוכה מהמקובל; ועוד.

 
המאמר פורסם ברבעון המעין שנה נ"ה חוברת ד', תמוז תשע"ה, עמ' 28-39.

 

 

כתבי הערוך השלחן הנוספים

כהמשך והשלמה למאמר המתאר את סדר כתיבתם והדפסתם של חלקי ספר ערוך השלחן, ולתיאור ספרו הראשון של רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין 'אור לישרים' בתוך המאמר העוסק בין השאר בכהונתו כרבה של העיירה נובוזיבקוב – בא המאמר הנוכחי, המוקדש לתיאור מפורט וראשון מסוגו של כל שאר כתביו של בעל ערוך השלחן: ערוך השלחן העתיד, ביאור ההגדה 'ליל שימורים', חידושי מיכל המים על הירושלמי, דרשות קול בן לוי, וכן תשובותיו ומכתביו. בנספח למאמר מצורפים ארבעה מכתבים חדשים של בעל ערוך השלחן, המתפרסמים מכתב-יד, וקשורים כולם לעניינה של ישיבת המוסר בנובהרדוק (עליה השלמתי לאחרונה מחקר בפני עצמו).

 
המאמר פורסם בקובץ ישורון כרך ל"ב, תשע"ה, עמ' תתפ"ד-תתק"ו.

 

 
 

סיפורו של יוסף שפוצ'ניק מלונדון והמחאה כנגדו

מאמר המוקדש לפרשה היסטורית רבת-עניין בתולדות עולם הרבנות בין שתי מלחמות העולם: המחאה כנגד רב מלונדון בשם יוסף שפוצ'ניק ו"בית החרושת לעגונות" שביקש להקים. בבסיס הפרשה ניצבת יוזמה המשתייכת לשרשרת הנסיונות שהחלו במאה ה-20 לגבש פתרונות גורפים לתופעת העגונות, אך הפרשה עצמה התרחבה הרבה מעבר לעניינה של יוזמה מקומית או של הדמות שעמדה במרכזה. אחד ההיבטים המרתקים בפרשה זו הוא אופני הפעולה של רבים מגדולי אותו דור שנטלו בה חלק, ובהם הרב אברהם יצחק הכהן קוק – שהכיר היטב את בעל-המעשה מתקופת שהותו בלונדון – ועמיתו-יריבו בירושלים הרב יוסף חיים זוננפלד.

 
המאמר פורסם בכתב העת אסיף כרך ב', תשע"ה, תנ"ך ומחשבה, עמ' 356-382.
עבור מי שהמאמר אינו נפתח אצלו, ניתן להוריד אותו באתר (העשיר בתוכן) של 'אסיף'.

 

 

תיקון טעות: פרופ' מלך שפירא העיר כי ההתייחסות פעמיים ל"בית הדין של מחזיקי הדת בראשות הרב שמואל יצחק הילמן", אינה נכונה: לקהילת "מחזיקי הדת" לא היה בית דין, ומדובר ב"בית הדין של לונדון" (London Beth Din) שהיה בנשיאותו של הרב הראשי הרב ד"ר יוסף הרץ, ובו אכן כיהן הרב הילמן כאב"ד. תמונה ממושב בית דין לונדון בשנת תרצ"ג אפשר לראות כאן (משמאל לימין: הרב הרץ, הרב יצחק האריס לזרוס והרב הילמן).

והוספת מידע מועיל, במיוחד לדוברי אנגלית: הרב פנחס (פיני) דונר, יליד אנגליה ובשנים האחרונות בלוס-אנג'לס, חוקר מזה כעשור את תולדותיו של נשוא המאמר יוסף שפוצ'ניק, ואף כתב עליו חיבור מקיף בשם Rebel Rabbi: The Life and Controversies of Joseph Shapotschnick. בחיבור זה צפויים להיכלל פרטים חדשים רבים על אותה דמות חריגה, בין השאר תוך הסתמכות על עזבון כתביו של שפוצ'ניק ומתוך היכרות מעמיקה עם ההיסטוריה של הקהילה היהודית בלונדון ועם הארכיונים שלה. אמנם, מועד הוצאתו של ספר זה לאור נדחה שוב ושוב בשנים האחרונות, ונכון לעכשיו התאריך המתוכנן הוא קיץ 2017 (בהוצאת ספריית ליטמן). בהזדמנות זו נאחל ונייחל בהצלחה לפרסום הדברים.