תשובה ישנה-חדשה לרשב”א בעניין אם חוששים לעד אחד בקידושין

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 43-45.

זהו המאמר השישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

 

מודעות פרסומת

תשובה לתלמיד בעניין איסורי תולעים

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם ברבעון המעין שנה נ"ז חוברת א', תשרי תשע"ז, עמ' 38-42.

זהו המאמר החמישי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

 

בירורים בתולדות חכמי אשכנז ובעלי התוספות

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בשנתון ירושתנו, כרך ט, עמ' רצ"ט-שי"ז.

זהו המאמר הרביעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

'אש תמיד'

ימיו בטלו ואורו אינו בטל (על משקל דברי הקב"ה למשה רבינו)

הופיע עתה ספרו של הרב איתם הי"ד, אש תמיד – חידושים וביאורי דינים על שלחן ערוך ומשנה ברורה, הלכות שבת. השם "אש תמיד" נבחר ע"י הרב איתם, לפי ראשי תיבות של שמו, הרב איתם שמעון. הרב איתם תאר ספר זה – "חלקי מכל עמלי". ההסכמות לספר נמסרו למחבר ע"י הרב אביגדר נבנצאל, הרב אשר וייס, הרב דב ליאור, הרב זלמן נחמיה גולדברג, והרב שריה דבליצקי שליט"א. ימים ספורים לפני הרצח, זכה המחבר לראות את גיליונות הספר. לאחר הירצחו נוספו תוכן עניינים, קינת אב ותולדות המחבר.

הספר בהוצאת מוסד הרב קוק,  ויימכר ביריד של מוסד הרב קוק במחיר הנחה.

מצורפים בזה: הקדמת המחברדוגמא מתוך הספר, ותוכן עניינים מורחב

שער פנימי אש תמיד