תערוך לפני שולחן

הספר "תערוך לפני שלחן" על חייו, תקופתו ומפעלו של הרי"מ עפשטיין בעל ערוך השלחן, הוא פרי עטו של הרב איתם הי"ד בלבד. בדיסק הקשיח שהשאיר אחריו נמצאו תיקיות רבות הקשורות לתחום הספר, כולל פרקים שונים בגרסאות שונות ובמצבי עריכה שונים. המשפחה והעורך ערכו השוואה יסודית כדי לזהות את הגרסה המעודכנת ביותר, ולעתים שיבצו מקורות במקום שנראה מתאים, הכל מלשון הרב איתם.

המסורת במשפחת הנקין מהגאון הרב יוסף אליהו הענקין זצ"ל, סבו זקנו של הרב איתם, היא שערוך השלחן נחשב 'פוסק אחרון' כאשר הוא והמשנה ברורה חולקים.

צפויים בע"ה עוד כתבים מהעיזבון.

מצורפים בזה: תוכן עניינים ו'דברים אחדים'

מודעות פרסומת

שכתובי היסטוריה במשפחות תלמידי הראי"ה קוק זצ"ל (אנגלית)

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת Hakirah גיליון 24, תשע"ח, עמ' 15-36.

זהו המאמר העשירי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

פרשת פולמוס המוסר וישיבת המוסר בנובהרדוק

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת ישורון גיליון לח, תשע"ח, עמ' תתק"א-תתקנ"א.

זהו המאמר התשיעי שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.

 

פרקים בתולדות חייו של מרן החזון איש זצ"ל – עובדות על דיוקן

דובב שפתי ישנים: מאמר זה שנכתב ע״י הרב איתם הי״ד התפרסם בכתב העת המעין גיליון 223, תשע"ח, עמ' 90-101.

זהו המאמר השמיני שמתפרסם לאחר מותו. המשפחה מודה לחברים שעוזרים לנו להמשיך לזכות ממעיינותיו של בננו.